Bestuur

Voorzitter: Geertje de Roo
Secretaris: Joke Hensen
Penningmeester: Joke Admiraal